Jakie są perspektywy rozwoju logistyki łańcucha chłodniczego?

August 11, 2020

najnowsze wiadomości o firmie Jakie są perspektywy rozwoju logistyki łańcucha chłodniczego?

Przenośny sprzęt medyczny

icebox Przenośny dostawca pojemników na lód w rolnictwie, że w miarę nasilania się konkurencji w branży logistyki łańcucha chłodniczego w rolnictwie, fuzje i przejęcia oraz operacje kapitałowe między dużymi firmami zajmującymi się logistyką łańcucha chłodniczego stają się coraz częstsze, a krajowi wybitni producenci logistyki łańcucha chłodniczego w rolnictwie zwracają coraz większą uwagę do przemysłu.Badania rynku, zwłaszcza pogłębione badania środowiska rozwojowego przedsiębiorstw i zmian trendów popytu klientów.Z tego powodu duża liczba znakomitych krajowych marek logistyki łańcucha chłodniczego produktów rolnych szybko wzrosła i stopniowo stała się liderami w branży logistyki łańcucha chłodniczego produktów rolnych!

 

Ponieważ niektóre firmy nie mają profesjonalnego systemu obsługi logistyki łańcucha chłodniczego ani centrów dystrybucji logistyki łańcucha chłodniczego, a budowa centrów logistycznych łańcucha chłodniczego jest projektem usługowym z ogromnymi inwestycjami i długim okresem zwrotu, oczywiście nie nadaje się do tworzenia łańcucha chłodniczego. centra logistyczne oni.Firmy te mogą zawierać sojusze z profesjonalnymi firmami logistycznymi, aby efektywnie wykorzystywać zewnętrzne firmy logistyczne do realizacji biznesu logistycznego w łańcuchu chłodniczym.

 

Producenci niestandardowych lodówek medycznych sugerują, że firmy logistyczne mogą tworzyć sojusze z przedsiębiorstwami przemysłowymi i handlowymi, aby świadczyć usługi transportowe w łańcuchu chłodniczym z wyprzedzeniem, podzielone na segmenty według łańcucha chłodniczego, i ukierunkować produkcję na ulepszone zarządzanie logistyczne i systemy operacyjne.Transport w łańcuchu chłodniczym jest kluczowym elementem logistyki łańcucha chłodniczego, zwłaszcza w przypadku produktów mlecznych, które wymagają ścisłej codziennej dostawy.Wymagania jakościowe świeżego mleka są stosunkowo wysokie, a transport wymaga specjalnych warunków.Branża detaliczna nawiązała sojusze z producentami, aby zapewnić jakość transportu świeżego mleka.Ponieważ producent posiada kompletny system zarządzania i obsługi logistyki łańcucha chłodniczego, może zagwarantować jakość świeżego mleka podczas transportu i ustanowić usługę transportową dystrybuowaną bezpośrednio przez producenta.Na przykład niektóre duże supermarkety nawiązały długoterminową współpracę z firmą Mengniu, która jest dystrybuowana bezpośrednio przez Mengniu, i wykorzystują wymagania transportowe Mengniu i narzędzia transportowe, aby bezpośrednio dotrzeć do zamrażarki w supermarkecie, aby uniknąć zepsucia świeżego mleka podczas procesu transportu. i spowodować duże straty w supermarkecie.Wiarygodność Mengniu.Wraz z postępem współpracy relacje kooperacyjne nawiązywane z klientami wydają się być stabilne, a ciągłe gromadzenie doświadczenia operacyjnego, poprzez ciągłą integrację własnych zasobów łańcucha chłodniczego, zasobów społecznych i własnych, ustanawia naukową i stałą zarządzanie logistyką łańcucha i system operacyjny.

 

Logistyka łańcucha chłodniczego restauracji McDonald's jest całkowicie zlecona zewnętrznej firmie logistycznej, a mianowicie Havi.HAVI Corporation jest globalnym dostawcą usług logistycznych McDonald's, świadczącym wysokiej jakości usługi dla McDonald's.Aby spełnić specjalne wymagania logistyki łańcucha chłodniczego McDonald's, HAVI zainwestował w utworzenie centrum logistycznego dystrybucji żywności o wielu temperaturach.Dzieli się na suche, łańcuchowe i mroźnicze, wyposażone w sprzęt do kriokonserwacji w łańcuchu chłodniczym i urządzenia do transportu łańcucha chłodniczego, aby dostarczać towary z łańcucha chłodniczego do restauracji McDonald's w jakości i ilości.

 

Współdystrybucja to zracjonalizowana forma dystrybucji zoptymalizowana pod kątem długoterminowego rozwoju i eksploracji.Jest to również zaawansowana metoda logistyczna, która jest szeroko stosowana w niektórych krajach rozwiniętych, takich jak Stany Zjednoczone i Japonia, i ma większy wpływ.Może poprawić efektywność operacji logistycznych., Ogromne znaczenie ma obniżenie kosztów logistyki.

 

Ze względu na niskotemperaturową charakterystykę logistyki łańcucha chłodniczego firmy logistyczne zakładają osobno centra logistyczne łańcucha chłodniczego, co wiąże się z wysokimi kosztami inwestycyjnymi i długimi okresami zwrotu.A ponieważ cechy żywności w łańcuchu chłodniczym są takie same, cała branża logistyki łańcucha chłodniczego w społeczeństwie powinna zjednoczyć się i wspólnie stworzyć centrum dystrybucji logistyki łańcucha chłodniczego, aby zrealizować wspólną dystrybucję branży logistyki łańcucha chłodniczego.

 

Z perspektywy mikro, realizacja wspólnej dystrybucji logistyki łańcucha chłodniczego może poprawić wydajność operacji logistycznych w łańcuchu chłodniczym, obniżyć koszty operacyjne i zaoszczędzić dużo pieniędzy, sprzętu, ziemi, siły roboczej itp. Przedsiębiorstwa mogą skoncentrować się na obsłudze swoich podstawowej działalności, promowanie ich wzrostu i proliferacji, poszerzanie zasięgu rynkowego, eliminowanie zamkniętych sieci sprzedaży oraz budowanie środowiska koegzystencji i udostępniania.

 

Z punktu widzenia całego społeczeństwa realizacja wspólnej dystrybucji logistyki łańcucha chłodniczego może zmniejszyć łączny ruch społeczny, zmniejszyć zjawisko utrudniającego ruch rozładunków miejskich i poprawić warunki transportu;dzięki scentralizowanemu przetwarzaniu logistyki łańcucha chłodniczego, skutecznie zwiększaj wskaźnik załadunku pojazdów z łańcuchami chłodniczymi, Oszczędzaj przestrzeń do przetwarzania logistyki łańcucha chłodniczego i zasoby ludzkie, ulepszaj środowisko logistyki handlowej łańcucha chłodniczego i popraw ogólną jakość życia społecznego.

Skontaktuj się z nami
Osoba kontaktowa : Mrs.
Tel : 13861230192
Faks : 86-0519-88789192
Pozostało znaków(20/3000)